Home

We zijn weer volledig open van 8.00-16.00 uur door de Coronaregels nog met enige restricties.

  • Mondkapje blijven bij het bewegen door het gebouw verplicht m.u.v. de keuken, zolang Lentis dit verplicht stelt.
  • Verdeling aantal mensen is als volgt: Boven: Max. 12 mensen te weten 6 aan de tafels niet meer dan 4 aan een tafel, 2 in de keuken en bar, 2 in de werkplaats en 2 in de MF-Ruimte. Beneden: Max 9 personen te weten 5 in de zaal 2 in mini-bieb en 2 in de winkel incl. de balie.
  • Er kunnen weer tosti’s en omeletten besteld worden mits er genoeg medewerkers in de keuken aanwezig zijn.
  • We kunnen weer biljarten en tafeltennissen van 13.00-16.00 uur dit met 2 mensen zonder publiek om heen ook kunnen er 2 mensen een spel spelen in MF-Ruimte boven.
  • Je mag elkaar aanspreken op elkaars gedrag en schoonhouden van het gebouw doen we gezamenlijk

Actuele informatie vindt u hier, op de agenda pagina en op facebook. Indien u contact met ons wilt opnemen verwijzen wij u naar onze contact pagina.

Herstel en participatie bij Clubhuis de Horizon
De Horizon is een gemeenschap van mensen met een psychiatrische achtergrond die dagelijks samenkomt in een clubhuis aan de Liefkensstraat te Winschoten. Gezamenlijk houden de clubhuisleden en stafleden het clubhuis draaiende. Dit leidt tot sociale contacten, steun en zingeving. Het isolement dat vaak samen gaat met psychische kwetsbaarheden wordt zo doorbroken. Het clubhuis werkt volgens het internationale Clubhuismodel en is een plek om te ontdekken wat iemand nog wél kan, in plaats van te focussen op de beperking die iemand heeft.

Keuzevrijheid
Het lidmaatschap van het clubhuis is vrijwillig. Leden hebben geen verplichting om naar het clubhuis te komen en bepalen zelf aan welke werkzaamheden en activiteiten ze deelnemen. Door deze vrijheid kunnen leden experimenteren met het maken van keuzes.

Lid voor het leven
Het lidmaatschap is zonder tijdslimiet. Dat houdt in dat als je eenmaal lid bent, je dat voor het leven bent. Dit garandeert een lid dat hij/zij ook na lange periodes van afwezigheid nog steeds welkom is. De Reach Out groep onderhoudt contact met leden die ongebruikelijk lang afwezig of ziek zijn, zodat leden niet geïsoleerd raken. Leden gebruiken Clubhuis de Horizon als plek om te herstellen, als dagbesteding en als springplank naar opleiding of werk.

The ”need to be needed”
Bij Clubhuis de Horizon zijn de leden nodig, zonder hun inzet kan het clubhuis niet functioneren. Er zijn vier stafleden die de continuïteit waarborgen maar ze zijn bewust in de minderheid. Dit maakt dat het werk niet zonder leden gedaan kan worden. Leden en stafleden werken zij aan zij en gelijkwaardigheid staat hoog in het vaandel. Leden en staf hebben evenveel zeggenschap. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus en na uitwisseling van ideeën en argumenten.


Ons dagelijkse ontbijt wordt mede mogelijk gemaakt door:
Bakkerij Scholten Winschoten