Home

Wij zijn weer open maar in verband met het Coronavirus werken wij momenteel met tijdsblokken van 2 uur dit van 8.00-10.00, 11.00-13.00 en van 14.00-16.00 uur. Boven max. 6 personen en beneden max. 4 personen per blok, dit gaan we uitbreiden als de situatie dit toelaat. De uren hier tussen in besteden we aan schoonmaak, hier mag gerust bij worden geholpen. Uitzondering voor klanten van de computerwinkel deze kunnen tussen 8.00 en 16.00 langskomen behalve in het weekend.

Door de recente ontwikkelingen is er besloten om in het Clubhuis tijdens het verplaatsen weer een mondkapje te dragen.

Actuele informatie vindt u hier, op de agenda pagina en op facebook. Indien u contact met ons wilt opnemen verwijzen wij u naar onze contact pagina.

Herstel en participatie bij Clubhuis de Horizon
De Horizon is een gemeenschap van mensen met een psychiatrische achtergrond die dagelijks samenkomt in een clubhuis aan de Liefkensstraat te Winschoten. Gezamenlijk houden de clubhuisleden en stafleden het clubhuis draaiende. Dit leidt tot sociale contacten, steun en zingeving. Het isolement dat vaak samen gaat met psychische kwetsbaarheden wordt zo doorbroken. Het clubhuis werkt volgens het internationale Clubhuismodel en is een plek om te ontdekken wat iemand nog wél kan, in plaats van te focussen op de beperking die iemand heeft.

Keuzevrijheid
Het lidmaatschap van het clubhuis is vrijwillig. Leden hebben geen verplichting om naar het clubhuis te komen en bepalen zelf aan welke werkzaamheden en activiteiten ze deelnemen. Door deze vrijheid kunnen leden experimenteren met het maken van keuzes.

Lid voor het leven
Het lidmaatschap is zonder tijdslimiet. Dat houdt in dat als je eenmaal lid bent, je dat voor het leven bent. Dit garandeert een lid dat hij/zij ook na lange periodes van afwezigheid nog steeds welkom is. De Reach Out groep onderhoudt contact met leden die ongebruikelijk lang afwezig of ziek zijn, zodat leden niet geïsoleerd raken. Leden gebruiken Clubhuis de Horizon als plek om te herstellen, als dagbesteding en als springplank naar opleiding of werk.

The ”need to be needed”
Bij Clubhuis de Horizon zijn de leden nodig, zonder hun inzet kan het clubhuis niet functioneren. Er zijn vier stafleden die de continuïteit waarborgen maar ze zijn bewust in de minderheid. Dit maakt dat het werk niet zonder leden gedaan kan worden. Leden en stafleden werken zij aan zij en gelijkwaardigheid staat hoog in het vaandel. Leden en staf hebben evenveel zeggenschap. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus en na uitwisseling van ideeën en argumenten.


Ons dagelijkse ontbijt wordt mede mogelijk gemaakt door:
Bakkerij Scholten Winschoten